Skip to content Skip to footer

Preventieve holistische workshops op de werkvloer voor medewerkers van ZNA met verhoogde stress en/of angst en/of spierpijnen in tijden van Covid -19.  

Wie ben jij? Ken jij jezelf wel écht of word je gestuurd door je aangeleerde gedragspatronen?

De motivatie naar deze studie vertrok vanuit intrinsiek. Jarenlange expertise had ik op gebied van fysiek welzijn (preventief en curatief) tot ik plots werd geconfronteerd met een auto-ongeval. Plots veranderde mijn wereld van hulpverlener naar hulpvrager en moest ik alles door een ander perspectief bekijken. Plots diende ik stil te staan bij mijzelf. Dit ging gepaard met pijn, fysieke beperkingen maar ook met angsten, weinig slapen, hoofdpijn, stress, niet-helpende gedachten, allerlei emoties, en gedragingen die mij niet verder hielpen. Ik was in mijn overlevingsmodus geraakt en paste strategieën toe die niet altijd helpend waren.  Al snel had ik ondervonden dat lichaam en geest nauw samenwerken. Dit begon mij meer en meer te fascineren waardoor ik besloot om na mijn revalidatieperiode een bijkomende opleiding Toegepaste Psychologie te volgen (afgestudeerd juni, 2021).

Naar aanleiding van deze ervaring en studie had ik voor medewerkers van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen een psycholichamelijk traject (This is ME) ontwikkeld om zichzelf beter te leren kennen tijdens stressvolle gebeurtenissen. Aangezien Covid – 19 voor aanzienlijk meer stress op de werkvloer zorgde was de keuze om dit uit te werken voor de zorg snel gemaakt.

Uit deze relatief korte studie en beperkte steekproef kwamen toch vele positieve resultaten naar boven.

De deelnemers volgde een traject van 4 workshops van telkens 3u waarin allerlei componenten en oefeningen aan bod kwamen , we gingen samen op Mind Exploration.

Dit was een mixed-method onderzoek waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verwerkt werden.

Gestandaardiseerde vragenlijsten die peilen naar het psycholichamelijk klachtenpatroon, de stresscoping en een mindful houding werden voor en na het traject aangeboden. Voor en na elke workshop werd er een subjectieve stress – en pijnmeting (NRS) op een schaal van 0-10 afgenomen.

Uit de resultaten bleek dat alle deelnemers na het traject minder psycholichamelijke klachten, beter met stress konden omgaan en een meer mindful houding rapporteerde.

In de onderzoeksresultaten werd de groep opgesplitst in de mensen met een bovengemiddeld mindful houding t.a.v. diegene met een score benedengemiddeld mindful houding. In dit onderzoek kunnen we concluderen dat de mensen met een meer mindful houding minder stress, angst, pijn en psycholichamelijke klachten rapporteren én dat bovendien de angst en stress die ze ervaren voor de workshops sneller naar beneden ging na de workshops t.o.v. de mensen die een minder mindful houding aannamen.

Hierdoor kunnen we stellen dat iemand die meer aandacht heeft voor zichzelf, zijn gedachten en gewaarwordingen, minder op automatische piloot schakelt. Hierdoor heeft die persoon de vaardigheid ontwikkeld om vanuit een helikopterperspectief naar zichzelf te kijken en een keuze te maken vanuit rust en niet vanuit het oerinstinct te handelen.

Door deze vaardigheden te leren hebben mensen minder kans op het ontwikkelen van chronische stress en allerlei daaraan verbonden psycholichamelijke klachten.

Deze workshops werden in het kader van preventieve psychologie op de werkvloer aangeboden om proactief te werken rond het stijgend ziekteverzuim en zo het mentaal welzijn op de werkvloer te ondersteunen.

Voor deze studie heb ik als cijfer een grote onderscheiding gekregen.

Ik weet dat dit werkt want ik ben ervaringsprofessional.

Om die reden wil ik dit traject met veel enthousiasme doortrekken naar iedereen die interesse heeft.

Meer informatie op de website onder:

MytiME2grow

  • This is ME -traject

Of contacteer mij vrijblijvend via Contact ME

1 Comment

Een reactie achterlaten op Zjef Reactie annuleren